The application of Just In Time method in an organization

  • Michał Golarz Cracow University of Economics

Abstract

The aim of the article is to present the application of Just In Time method in an organization. In order to achieve the objective, the essence of the discussed method and its key assumptions were required to be indi-cated. Subsequently, those considerations were followed by types of waste, which should be eliminated by Just In Time. Furthermore, the traditional supply management was compared with the Just In Time system.
The structure of the article also includes a broad description of stages of implementation of Just In Time method with a deeper characteristics of the final stage, i.e. the implementation of kanban cards. The next section presents and describes factors affecting the effectiveness of the implementation of Just In Time meth-od.
The last part of the article depicts in a critical way some benefits and risks of implementation of Just In Time method. It was noted that Just-in-time is not a universal method for each type of enterprise.

References

Bednarek, M. (2007). Doskonalenie systemów zarządzania: nowa droga do przedsiębiorstwa lean. Warszawa: Difin.

Ciesielski, M. (2006). Metody sterowania przepływami w przedsiębiorstwie. W: M. Ciesielski (red.), Instrumenty zarządzania logistycznego (s. 11-46). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Karaszewski, R. (2001). TQM: teoria i praktyka. Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora.

Krasiński, M. (2014). Kulturowe uwarunkowania wykorzystania japońskich koncepcji, metod i technik zarządzania. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Langalis, M. (2010). Czy firmom produkcyjnym potrzebne są magazyny? Logistyka. 1, 50-53.

Laskowska, A. (2001). Konkurowanie czasem: strategiczna broń przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.

Martyniak, Z. (red.). (1996). Nowoczesne metody zarządzania produkcją. Kraków: Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Milewska, B., Milewski, D. (2001). Just In Time. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.

Niemczyk, A., Cudziło, M., Kolińska, K., Fajfer P., Koliński, A., Pawlak, R., Sobótka, J. (2011). Skrypt dla uczniów laboratorium magazynowego. Poznań: Wyższa Szkoła Logistyki.

Ohno, T., Setsuo, M. (1988). Just-in-time. For Today and Tomorrow. Cambridge: Productivity Press.

Pasternak, K. (2005). Zarys zarządzania produkcją. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Piasecka-Głuszak, A. (2012). Główne wymagania wpływające na powodzenie systemu JUST IN TIME w przedsiębiorstwie. Zarządzanie i Edukacja. 80, 43-56.

Sarjusz-Wolski, Z. (2000). Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Tyrańska, M., Walczak, M. (2013). Systemy informacyjne w zarządzaniu operacyjnym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 922, 47-62.

Walecka, A. (2015). Just In Time. W: K. Szymańska (red.), Kompendium metod i technik zarządzania (s. 113-126). Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Witkowski, J. (2003). Zarządzanie łańcuchem dostaw. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Published
2017-04-14
Section
Articles