Bancassurance, a new phenomenon in modern banking

  • Magdalena Gajdek Cracow University of Economics

Abstract

The objective of the article is to present the phenomenon of combining banking services and insurance activity within the framework of bancassurance, as an important aspect of functioning of the modern banking sector, resulting from the transformations, occurring in the financial markets. In the first part, text describes the origins and factors influencing the development of banking and insurance cooperation, as well as presents the applied forms of connections. Within the framework of the article, there is also an analysis of basic benefits and threats, connected with bancassurance activity. The last part contains the potential opportunities for development of this type of actions, together with the new challenges for bancassurance alliances, emerging on the constantly developing market for financial services.

References

Ball, L. (2012). Money, Banking and Financial Markets. Nowy Jork: Worth Publishers.

Cichy, J., Szewieczek, D. (2012). Bancassurance w Polsce. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Czechowska, I.D. (2004). Procesy integracji sektora bankowego i ubezpieczeniowego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

De Larosière, J., Barthalon, E. (2001). Banking Consolidation in Europe. W: Hochreiter. E (red.), Adapting to Financial Globalisation (s. 15 – 26). Londyn: Routledge.

Dierick, F. (2004). The Supervision of Mixed Financial Services Groups in Europe. Frankfurt: Europejski Bank Centralny.

Gulbinowicz, A. (2007). Rozwój działalności bancassurance ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Warszawa: Fundacja Warty i Kredyt Banku „Razem Możemy Więcej”.

Swacha-Lech, M. (2008). Bancassurance: Sprzedaż produktów bankowo - ubezpieczeniowych. Warszawa: CeDeWu.

Śliperski, M. (2001). Bancassurance w Unii Europejskiej i w Polsce. Warszawa: Biblioteka Menedżera i Bankowca.

Śliperski, M. (2002). Bancassurance: Związki bankowo - ubezpieczeniowe. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin.

Śliperski, M. (2001). Związki banków komercyjnych z firmami ubezpieczeniowymi: Wybrane aspekty przedmiotowe bancassurance. Warszawa: Narodowy Bank Polski.

Published
2016-07-27
Section
Articles