Inbound Marketing strategy in Internet marketing

  • Grzegorz Trąbka Cracow University of Economics

Abstract

The objective of the article is to present Inbound Marketing strategy. In the first part text explains a con-cept of Inbound Marketing and shows differences between Inbound and Outbound Marketing. The next part shows components of Inbound Marketing with its description. Effectiveness and popularity of campaigns were described on basis of researches and real campaigns. In the last part article exposes the future of marketing with connection with Inbound Marketing.

References

B2B Content marketing Benchmarks, Budgets, and Trends North America. (2016). Content Marketing Institute, MarketingProfs Pozyskano z: http://contentmarketinginstitute.com/wp-content/uploads/2015/09/2016_B2B_Report_Final.pdf. Data dostępu: 13.12.2016.

Bohn, R. E., Short, J. E.(2009). How Much Information? 2009. Report on American Consumers. San Diego: Global Information Industry Center University of California. Pozyskano z: http://group47.com/HMI_2009_ConsumerReport_Dec9_2009.pdf. Data dostępu: 13.12.2016.

Godin, S. (1999). Permission Marketing: Turning Strangers Into Friends And Friends Into Customers. New York: Simon & Schuster.

Internauci 2015. (2015). Komunikat z badań CBOS. Pozyskano z: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_090_15.PDF. Data dostępu: 13.12.2016.

Jerkovic, J. (2010). SEO Warrior. Kalifornia: O’Reilly Media.

Kaznowski, D. (2008). Nowy Marketing. Warszawa: Helion.

Kemp, S. (2016). Digital in 2016. Special reports. Pozyskano z: http://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-in-2016. Data dostępu: 13.12.2016.

Kotler, P. Keller, H. (2011). Długofalowe zarządzanie holistyczną organizacją marketingową. W: B. Pilarczyk (red.), Marketing (s. 668-693). Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.

Mazurek, G. (2008). Blogi i wirtualne społeczności – wykorzystanie w marketingu. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer Polska.

Mazurek, G. (2016). Ewolucja wykorzystania mediów społecznościowych w marketingu. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 45(1), 23-31.

Michalak, P., Daszkiewicz, D., Musz, A. (2009). Marketing wirusowy w Internecie. Gliwice: Helion.

Pallus, P. (2016). Najdroższe reklamy są w Polsacie. Do 97 tys. zł za pół minuty. Pozyskano z: http://businessinsider.com.pl/media/koszt-reklamy-telewizyjnej/q55k0rc. Data dostępu: 13.12.2016.

ROI de acordo com o gasto em inbound marketing em comparacao com outbound (2016). Hubspot research USA. Pozyskano z: https://research.hubspot.com/charts/roi-de-acordo-com-o-gasto-em-inbound-marketing-em-comparacao-com-outbound. Data dostępu: 13.12.2016.

The State of Search Engine Marketing 2008. (2009). Survey of Advertisers and Agencies Search Engine Marketing Professional Organization (SEMPO). Pozyskano z: https://c.ymcdn.com/sites/sempo.site-ym.com/resource/resmgr/Docs/2008_exec_summary.pdf. Data dostępu: 13.12.2016.

Published
2017-04-14
Section
Articles