Management process under conditions of labour market internationalization

  • Anna Królik Cracow University of Economics

Abstract

The paper discusses the problems related to management under conditions of internationalisation of the labour market. The author analyses the literature concerning the theory of management in multicultural organisations. The paper also describes the process of internationalisation of labour markets and its influ-ence on management style. The authors puts forward the hypothesis that a manager’s success in a multicul-tural organization is determined by his or her communicative skills, knowledge of the employees’ expectations  and the ability to properly use the human factor he, or she manages. The paper looks at how cultural dimensions influence the approach to management, and examines the problems faced by international staff on a daily basis. The research method employed by the author involves an analysis of literature on international management and cultural differences, as well as two surveys.

References

Bargieła, I., Witkowski, S. A. (2006). Organizacje międzynarodowe na tle przemian tożsamościowo-kulturowych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, (1130 Sukces w zarządzaniu ka-drami: kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych), 319-327.

Białas, S. (2010). Kulturowe podłoże różnic i podobieństw w wybranych praktykach zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach francuskich i niemieckich. W: R. Krzykała-Schaefer (red.), Zarządzanie międzykulturowe w jednoczącej się Europie. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniiu.

Castells, M. (2007). Społeczeństwo sieci. Warszawa: PWN.

Hilarowicz, A., Osika, G. (2010). Analiza procesu zarządzania w warunkach uelastycznienia rynku pracy – różnice kulturowe. Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania.

Hofstede, G., Hofstede, G. J. (2007). Kultury i organizacje. Warszawa: PWE.

Huntington, S. (2007). Kim jesteśmy. Kraków: Znak.

Konecki, K. (2007). Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi. Sprzężenia zwrotne w działaniu. W: K. Konecki, P. Chomczyński (red.), Zarządzanie organizacjami. Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kuc, R., Żemigała, M. (2010). Menedżer nowych czasów. Warszawa: One Press.

Listwan, T. Stor, M. (red.). (2008). Zarządzanie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Marx, E. (2000). Przełamywanie szoku kulturowego. Warszawa: Placet.

Matsumoto, D. (2007). Psychologia międzykulturowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Murdoch, A. (1999). Współpraca z cudzoziemcami w firmie. Warszawa: Poltext.

Noordin, F., Williams, T., Zimmer, C. (2002). Career commitment in collectivist and individualist cultures: A comparative study. International Journal of Human Resource Management, 13(1), 35-54.

Pocztowski, A. (2002). Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Rakowska, A. (2006). Bariery kulturowe w transferze wiedzy w organizacjach globalnych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, (1130 Sukces w zarządzaniu kadrami: kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych), 408-415.

Schermerborn, J. R. (1993). Management for Productivity. New York: John Wikley&Sons, Inc.

Sitko-Lutek, A. (2004). Kulturowe uwarunkowania doskonalenia menedżerów. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Stiglitz, J. (2002). Globalizacja. Warszawa: PWE.

Stor, M. (2008). Komunikacja w procesie zarządzania kadrą menedżerską. W: T. Listwan, S. Witkowski (red.), Zarządzanie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Urząd Statystyczny w Krakowie. (2016). Pozyskano z: www.krakow.stat.gov.pl. Data dostępu 29.10.2016.

Wachowiak, P. (red.). (2008). Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo SGH.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. (2016). Pozyskano z: www.wup-krakow.pl. Data dostępu 29.10.2016.

Published
2017-04-14
Section
Articles