Internal problems in outsourcing

  • Weronika Machnik Cracow University of Economics
  • Daria Sikora Cracow University of Economics

Abstract

Outsourcing is a modern process that is often applied in business. The purpose of this article is to sum-marize the discussion based on secondary researches of the main threats and internal issues that occur in a process of introducing outsourcing to the enterprises, as well as presenting the ideas of how to alleviate them. The first part of the article focuses on the crux of outsourcing. Later on, it explains the cause of the occurrence of the risk and suggests ideas that may positively influence the efficiency.

References

Amiti, M., Wei, S.J., (2004). Fear of Service Outsourcing: Is It Justified? Working Paper International Monetary Fund.

Dźwigoł, H. (2013). Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach XXI wieku. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.

Foltys, J. (2012). Outsourcing w przedsiębiorstwach sektora MŚP. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Grudowski, P., Muchlado, M. (2015). Zagrożenia związane z outsourcingiem w kontekście ISO 9000 – analiza wielokrotnego studium przypadku. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.

Jacaszek, A. (2013). Jak wykorzystać 8 akceleratorów do skutecznego przeprowadzania zmian? Business Insider. Pozyskano z: www.businessinsider.com.pl. Data dostępu: 18.09.2016.

Kłos, M. (2009). Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach. Warszawa: CeDeWu.pl.

Kotter, J. P.(2012). Accelerate. Harvard Business Review, November, 44-58.

Koc, J. (2014) Na outsourcingu można oszczędzić nawet 60 proc. Tylko jak to zrobić, żeby nie stracić? PulsHR.pl Pozyskano z: www.pulshr.pl. Data dostępu: 18.09.2016.

Kuźma, M. (2005). Czym jest i na czym polega outsourcing. E-Gospodarka.pl. Pozyskano z: www.firma.egospodarka.pl. Data dostępu: 18.09.2016.

Polak, P. (2013). Outsourcing - dlaczego się nie udaje? E-Gospodarka.pl, Pozyskano z: www.egospodarka.pl. Data dostępu: 19.09.2016.

Power, M.J., Desouza, K.C., Bonifazi, C. (2008). Outsourcing. Podręcznik sprawdzonych praktyk. Kraków: MT Biznes .

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce (2016). Raport przygotowany przez ABSL.

Szukalski, S.M., Wodnicka, M. (2016). Outsourcing metodyka przygotowywania procesów i ocena efektywności. Warszawa: Difin.

Śliwa, N. (2015). Bilans outsourcingu – najważniejsze korzyści i straty z wydzielenia działalności. W: S. Wawak, M. Sołtysik (red.), Współczesne trendy w outsourcingu. Kraków: Mfiles.pl.

Trocki, M. (2001). Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Urząd Statystyczny w Krakowie. (2016). Pozyskano z: www.krakow.stat.gov.pl. Data dostępu: 19.09.2016.

Vitasek, K., Ledyard, M., Manrodt, K. (2011). Zaangażowany outsourcing. Pięć zasad, które zmienią oblicze outsourcingu. Warszawa: MT Biznes.

Published
2017-04-14
Section
Articles