Business Intelligence in contemporary enterprise

  • Agnieszka Zniszczoł Cracow University of Economics

Abstract

Companies are searching for IT solutions to improve management process. Increasingly information re-sources are regarded as the key determinant to make appropriate decisions, that have impact on strategic position of the company. Functions including acquisition, gathering, processing and delivering of information support optimal company management. There are many IT solutions supporting enterprise management available on the market. Business analysis tools transforming data into useful information have developed dynamically in recent years. They are known today as Business Intelligence. The aim of this article is to present various functions of BI system. The article describes datawarehouse, data mining and data drilling, among other things. Author compares transaction and analytical systems. Finally, an example of implemen-tation of BI in the Berendsen Textile Services company is presented.

References

Berendsen Textile Service z autorskim rozwiązaniem BI. (2016). Pozyskano z: http://www.jcommerce.pl/. Data dostępu: 28.10.2016.

Borowiecki, R., Kwieciński, M. (red.). (2003). Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona (wybrane problemy teorii i praktyki). Kraków: Zakamycze.

Borowiecki, R., Kwieciński, M. (red.). (2001). Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie. Ku przedsiębiorstwu przyszłości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.

Błotnicki, A., Wawrzynek, Ł. (2006). Od porządkowania danych do Business Intelligence-jak uświadomiona wiedza staje się elementem konkurencyjności organizacji. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1132, 59-69.

Business Intelligence. (2016). Pozyskano z: http://www.sas.com/pl_pl/software/business-intelligence.html. Data dostępu: 30.10.2016.

Chodkowska-Gyurics, A. (2014). Hurtownia danych: Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Czekaj, J. (red.). (2012). Podstawy zarządzania informacją. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Dymek, D., Komnata, W., Kotulski, L., Szwed, P. (2015). Architektura hurtowni danych. Model referencyjny i formalny opis architektury. Kraków: Wydawnictwa AGH.

ELT. (2016). Pozyskano z: http://datawarehouse4u.info/ELT.html. Data dostępu: 28.10.2016.

Lula, P., Morajda, J., Paliwoda-Pękosz, G., Stal, J., Tadeusiewicz, R., Wilusz, W. (2012). Komputerowe metody analizy i przetwarzania danych. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Mesner, Z. (1971). Informacja ekonomiczna a zarządzanie przedsiębiorstwem. Warszawa: PWN.

Milewski, M. (2016). Business Intelligence. Pozyskano z: https://mfiles.pl/pl/index.php/Business_intelligence. Data dostępu: 25.10.2016.

Oleński, J. (2003). Ekonomika informacji – metody. Warszawa: PWE.

Oprogramowanie Cognos. (2016). Pozyskano z: http://www-01.ibm.com/software/pl/analytics/cognos/. Data dostępu: 30.10.2016.

Oracle Hyperion Planning. (2016). Pozyskano z: http://www.codec.pl/systemy-it/oracle/oracle-hyperion-planning/. Data dostępu: 30.10.2016.

Orzechowski, R. (2008). Budowanie wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem IT. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza.

Platforma Penthao Open Source Business Intelligence. (2016). Pozyskano z: http://www.pentaho.pl/. Data dostępu: 30.10.2016.

Radziszewski, P. (2016). Business Intelligence. Moda, wybawienie czy problem dla firm? Warszawa: Wydawnictwo Poltext.

SAP BusinessObjects. (2016). Pozyskano z: http://sanmargar.com/pl/produkt/sap-businessobjects. Data do-stępu: 30.10.2016.

Simon, A., Shaffer, S. (2002). Hurtownie danych i systemy informacji gospodarczej. Zastosowanie w handlu elektronicznym. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Smok, B. (red.). (2010). Business Intelligence w zarządzaniu. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Surma, J. (2009). Business Intelligence. Systemy wspomagania decyzji biznesowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wierzbicki, T. (1981). System informacji gospodarczej. Warszawa: PWE.

Woźniak, K. (2007). Przegląd informatycznych narzędzi klasy Business Intelligence. Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, (753), 121-129.

Published
2017-04-14
Section
Articles