The production process management according to the Lean Management concept in automotive industry

  • Michał Janocha Cracow University of Economics

Abstract

In this article an essence of the Lean Manufacturing and the most meaningful methods and techniques were described. Automotive industry structure was characterized and its particular importance with reference to the Lean Management concept was emphasized. The genuine purpose of the Lean Manufacturing – an implementation of one piece flow in a Just in Time system – was pointed.
It was proved that the Lean Management is an international automotive production management standard and the essence of this concept cause the quality improvement and the growth of organization culture. Individual Lean tools are used to the production system improvement with an effect of waste elimination and production cost reduction.

References

Borkowski, S., Ulewicz R. (2009). Systemy produkcyjne. Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”.

Dalla Chiara, B., Pellicelli, M. (2016). Sustainable road transport from the energy and modern society points of review: Perspectives for the automotive industry and production. Journal of CLeaner Production, (133), 1282-1301.

Drucker, P. (2007). Menedżer skuteczny. Warszawa: MT Biznes sp. z o.o.

Dudek, M. (2016). Projektowanie szczupłych systemów wytwarzania. Warszawa: Difin.

Hamrol, A. (2015). Strategie i praktyki sprawnego działania. Lean, six sigma i inne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

ISO/TS 16949:2009

Janiszewski, J. M., Siemieniuk, K. (2012). Lean Management jako koncepcja wspomagająca zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie. Studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania, (30), 49-64.

Kolińska, K., Koliński, A., Trojanowska J. (2011) Stosowanie narzędzi Lean w przedsiębiorstwie produkcyjnym jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym. Problemy zarządzania, 31(1), 34-52.

Kowalczyk, A. (2012). Ocena implementacji i skuteczności metod zarządzania jakością w opinii dostawców w branży motoryzacyjnej. Nieopublikowana rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny, Wydział Towaroznawstwa, Poznań.

Liker, J. K., Franz, J. K. (2013). Droga Toyoty do ciągłego doskonalenia. Warszawa: MT Biznes sp. z o.o.

Liu, Y., Liu, Y., Chen, J. (2015). The impact of the Chinese automotive industry: scenarios based on the national environmental goals. Journal of Cleaner Production, 96, 102-109.

Piasecka-Głuszak, A. (2013). Korzyści z wdrożenia lean management w polskich przedsiębiorstwach w dobie kryzysu–wyniki badań ankietowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 315(2), 99-111.

Płoszajski, P. (2005). Organizacja przyszłości: Przerażony kameleon. Fundacja Rozwoju Edukacji Menedżerskiej SGH, Warszawa.

Pomietlorz, M. (2015) Istota koncepcji Lean Manufacturing. Referat wygłoszony na konferencji Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją „Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji”, Zakopane, 1-3 marca 2015.

Raport branży motoryzacyjnej Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego za rok 2016. Pozyskano z: http://www.pzpm.org.pl/Publikacje/Raporty/Raport-branzy-motoryzacyjnej-2016. Data dostępu: 18.06.2016.

Rother, M., Shook, J. (2009) Naucz się widzieć. Eliminacja marnotrawstwa poprzez mapowanie strumienia wartości. Wrocław: The Lean Enterprise Institute Polska.

Toruński, J. (2012). Zarządzanie jakością w przemyśle motoryzacyjnym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, (92), 23-32.

Walentynowicz, P. (2013). Uwarunkowania skuteczności wdrażania Lean Management w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Wieszała, R. (2012). Systemy zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym. Zeszyty Naukowe Poli-techniki Śląskiej. Seria: Transport, 1878(77), 107-112.

Womack, J. P., Jones, D. T., Roos, D. (1990). The Machine That Changed the World. Nowy Jork: Macmillan Publishing Company.

Published
2017-04-14
Section
Articles