The application of Total Quality Management in organization

  • Magdalena Tyrańska Cracow University of Economics

Abstract

The aim of the article is to provide critical analysis of QMS system in Hewlett Packard. In order to achieve that objective, the term “quality” and the essence of quality management were introduced. Subse-quently, the main assumptions of TQM were presented.
Furthermore, the structure of the article also includes a detailed description of the stages of implementing Total Quality Management conception. Additionally, the most common obstacles associated with the implementation of quality management in organizations were listed and broadly described.
In the last part of the article, the analysis of practical application of QMS was shown on the example of Hewlett Packard. Its complexity, manner of implementation, advantages and disadvantages were depicted.

References

Karaszewski, R. (1999). Total Quality Management. Zarządzanie przez jakość. Wybrane zagadnienia. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”.

Kłos, Z. (1994). Wprowadzenie strategii TQM do polskich przedsiębiorstw – analiza uwarunkowań. Organizacja i Kierowanie, 1.

Łańcucki, J. (2001). Istota jakości wyrobów i usług: zasady TQM. W: J. Łańcucki (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Opolski, K., Modzelewski, P. (2004). Zarządzanie jakością w usługach publicznych. Warszawa: Wydawnictwo Fachowe Cedetu.

PN-ISO 8402:1996. (1996). Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości – Terminologia. Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny.

Steinbeck, H. H. (1998). Total Quality Management. Kompleksowe zarządzanie jakością. Warszawa: Agencja Wydawnicza „Placet”.

Strona internetowa firmy Hewlett Packard. (2016). Pozyskano z: http://www8.hp.com/pl/pl/home.html. Data dostępu: 21.09.2016.

Szymańska, K. (2015). Total Quality Management – TQM. W: K. Szymańska (red.), Kompendium metod i technik zarządzania(s. 369-390). Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Wasilewski, L. (1999). Rozważania o jakości. Warszawa: Ośrodek Badania Jakości Wyrobów Przemysłowych „Zetom”.

Wawak, S. (2016). Zarządzanie przez jakość. Mfiles.pl. Pozyskano z: https://mfiles.pl/pl/index.php/Zarz%C4%85dzanie_przez_jako%C5%9B%C4%87. Data dostępu: 21.09.2016.

Wawak, T. (2008). Jakość zarządzania w administracji samorządowej. W: T. Sikora (red.), Koncepcje zarządzania jakością. Doświadczenia i perspektywy. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTZŻ.

Wawak, T. (2016). TQM – miękka koncepcja zarządzania. Pozyskano z: https://tadeusz.wawak.pl/content/tqm-miekka-koncepcja-zarzadzania. Data dostępu: 22.09.2016.

Published
2017-04-14
Section
Articles