Internal audit as a way to improvement of company activity

  • Patrycja Bojdak Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Abstract

The objective of this article is to discuss the necessity of conducting regular audits of businesses. It pre-sents a brief history of auditing and the successive stages of the development of audit institutions.  The article emphasises the differences between internal audit and internal control and explains the basic aims and functions of internal audit. The article outlines the ethical rules of auditors’ work and summarises the re-quirements that must be met by prospective auditors. A functional division into financial audit and opera-tional audit is also discussed. Towards the end, the article presents a schematic description of an audit of a business, which contains the most important stages of the audit process in terms of organisation.

References

Arter, D. (2003). Quality Audits for Improved Performance. Milwaukee: ASQ Quality Press.

Czerwiński, K., Grocholski, H. (2003). Podstawy audytu wewnętrznego. Szczecin: Wydawnictwo LINK.

Kałużny, S. (2008). Kontrola wewnętrzna. Teoria i praktyka. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Knedler, K., Stasik, M. (2005). Audyt wewnętrzny w praktyce, Łódź: Polska Akademia Rachunkowości S.A.

Krzemień, R. Winiarska, K. (2004). Audyt Wewnętrzny w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Łagodzki, P. (2011). Audyt wewnętrzny. Wybrane Zagadnienia., W: Zeszyty naukowe Uniwersytety Szczecińskiego.

Łuczak, B. Kuklińska, D. (2001). Audi/yt i audi/ytowanie. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.

Mizdrak-Pogodzińska, E. (2001). Audyt wewnętrzny i jego miejsce w zintegrowanym systemie kontroli jednostki, Kraków, W: Zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Russel, J. (2007). The International Auditing Pocket Guide. Wisconsin: American Society For Quality.

Stępniewski, J. (2001). Audyt i diagnostyka firmy. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

The Institute of Internal Auditors, (2001), Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego

The Institute of Internal Auditors, (2009), Definicja Audytu Wewnętrznego, Kodeks etyki oraz Międzynarodowe Standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.

Winiarska, K. (red). (2010). Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Published
2016-07-27
Section
Articles