Lean management, as a tool for restructuring of a company

  • Michał Golarz Cracow University of Economics

Abstract

The main objective of the article refers to the presentation of lean management concept as one of the pos-sible way of restructuring the company. In the first part, the essence of company restructuring was described, together with an indication of the areas in which it occurs. Subsequently, the attention was paid to the essence of lean management concept along with an indication of specific methods and techniques of management which are contained within the concept of lean management.


The structure of the article also includes a description of the factors determining the effective use of the lean management concept in the company restructuring. Moreover, five approaches referring to the implementation of the lean management concept in the restructuring company were identified and described.

References

Bicheno, J. (2000). The lean toolbox, Second edition. Buckingham: PICSIE Books.

Borowiecki, R. (2002). Restrukturyzacja przedsiębiorstw – próba syntezy dociekań literaturowych i doświadczeń praktyki. W: R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw. Warszawa-Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie i Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.

Czermiński, A., Czerska, M., Nogalski, B., Rutka, R., Apanowicz, J. (2001). Zarządzanie organizacjami, Toruń: Dom Organizatora.

Grądzki, R., Zakrzewska–Bielawska A. (2011). Restrukturyzacja organizacyjna przedsiębiorstw w aspekcie relacji zewnętrznych. W: A. Jaki, J. Kaczmarek, T. Rojek (red.), Restrukturyzacja. Teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań, Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej.

Hirano, H. (1990). JIT implementation manual. Tokio: Productivity Press.

Krasiński, M. (2014). Kulturowe uwarunkowania wykorzystania japońskich koncepcji, metod i technik zarządzania. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Lipecki, J. (1998). Lean management jako metoda restrukturyzacji zarządzania. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 8/98, 72-84.

Lisiński, M., Ostrowski, B. (2006). Lean management w restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Kraków-Kluczbork: ANTYKWA.

Malara, Z. (1999). Restrukturyzacja organizacyjna przedsiębiorstw przemysłowych. Praktyka działania i ocena zmian. Przegląd Organizacji, 4/1999, 25-36.

Nalepka, A. (1998). Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Kraków: ANTYKWA.

Nalepka, A. (2005). Zmiana zakresu działania jako obszar restrukturyzacji przedsiębiorstwa. W: Materiały konferencyjne: Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w okresie transformacji gospodarczej. Instrumenty – przebieg – efekty. Warszawa.

Nalepka, A., (1999). Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zarys problematyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Obłój, K. (1998). Strategia sukcesu firmy. Warszawa: Wydawnictwo PWE.

Sapijaszka, Z. (1997). Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stabryła, A. (1995). Zarządzanie rozwojem firmy. Kraków: Księgarnia Akademicka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Standard, C., Davis, D. (1999). Running today’s factory. A proven strategy for lean manufacturing. Dear-born: Society of Manufacturing Engineers.

Suszyński, C., (1999). Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Tyrańska, M., Walas-Trębacz, J. (2005). Efekty wykorzystania lean production w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. W: R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki (s. 298-307). Warszawa-Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej.

Wantuck, K.A., (1989). Just-in-time for America. A common sense production strategy. Milwaukee: The Forum.

Womack, J.P., Jones, D.T. (2001). Odchudzanie firm. Eliminacja marnotrawstwa – kluczem do sukcesu. Warszawa: Centrum Informacji Menedżera.

Published
2016-07-27
Section
Articles