Selected methods of financial statement audit

  • Magdalena Tyrańska Cracow University of Economics

Abstract

The main objective of the article is to present a review of literature concerning methods used during a financial statement audit by auditors. Subsequently, the attention was paid to objectives and principles of financial statement audit based on the International Standards on Auditing. In addition to that the most important sources of information used during the audit of financial statements were listed and characterized.
The structure of the article also includes a classification of chosen methods of financial statement audit, such as: systemic, analytical, transactional, full and random methods. Moreover, the article presents the stages of audit of financial statements together with their detailed characteristics Furthermore, special at-tention was paid to significance. Its proper characteristics are essential to choose the right method used during the audit of financial statements.

References

Gabrusewicz, W. (2010). Istota i rola sprawozdań finansowych. W: W. Gabrusewicz (red.), Audyt sprawozdań finansowych (s. 13-33). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Garstka, M. (2009). Procedury badania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej. Warszawa: CeDeWu.pl.

Górka, Ł. (2005). Istotność w badaniu sprawozdania finansowego. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 674, 33-44.

Helin, A., Wisłowski J. (2012). Metody badania sprawozdania finansowego. Biuletyn BDO Rewizja Finansowa, 3(3). Pozyskano z: http://www.instytutrewizjifinansowej.pl/biuletyn/IRF/biuletyn-bdo-rewizja-finansowa/Badanie-w-praktyce/metody-badania-sprawozdania-finansowego1745.html. Data dostępu: 27.02.2016.

Hołda, A. (2009). Problemy szacowania istotności i ryzyka dotyczącego badania sprawozdania finansowego. W: A. Hołda, J. Pociecha, Probabilistyczne metody badania sprawozdań finansowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Hołda, A., Pociecha, J. (2004). Rewizja finansowa. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Marzec, J. (2002). Badanie sprawozdań finansowych. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Warszawski.

Marzec, J., Śliwa, J. (2012). Audyt finansowy w jednostkach gospodarczych. Teoria i praktyka. Procedury, metody i techniki badania sprawozdań finansowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Międzynarodowy Standard Rewizji Finansowej 200. Ogólne cele niezależnego biegłego rewidenta oraz przeprowadzanie badania zgodnie z międzynarodowymi standardami rewizji finansowej.

Międzynarodowy Standard Rewizji Finansowej 220. Kontrola jakości badania sprawozdań finansowych.

Międzynarodowy Standard Rewizji Finansowej 320. Istotność przy planowaniu i przeprowadzaniu badania.

Patterson, R. (2008). Kompendium terminów z zakresu rachunkowości w języku polskim i angielskim. Warszawa: Polska Akademia Rachunkowości.

Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. (2016). Historia. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów. Pozyskano z: http://www.krakow.kibr.org.pl/pl/Historia. Data dostępu: 27.02.2016.

Skoczek-Spychała, M. (2010). Prawne i instytucjonalne aspekty audytu sprawozdań finansowych. W: W. Gabrusewicz (red.), Audyt sprawozdań finansowych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Wisłowski, J. (2012). Metody badania sprawozdania finansowego. Biuletyn BDO Rewizja Finansowa, 1(1). Pozyskano z: http://www.instytutrewizjifinansowej.pl/biuletyn/IRF/Biuletyn-BDO-Rewizja-Finansowa/Badanie-w-praktyce/Metody-badania-sprawozdania-finansowego1690.html. Data dostępu: 27.02.2016.

Published
2016-07-27
Section
Articles