Kaizen Costing as a method to improve cost management in a company

  • Monik Wójcik Cracow University of Economics
  • Jolanta Walas-Trębacz Cracow University of Economics

Abstract

Continued development of companies makes them need more accurate information for further operation. Cost information is of utmost importance, which is supplied by a cost accounting tailored to a company’s needs.

In this article the focus is put on presenting a modernized cost accounting Kaizen Costing, its general idea, steps for its gradual implementation in a company as well as pros and cons of its use. Apart from theoretical focus, the article presents a more practical focus as well which relates to the characteristics of cost management in the analyzed manufacturing company. Upon the evaluation of the existing system of cost management, identified deficiency in satisfying the needs of decision-makers, and in order to improve the effectiveness of the process of cost management, the implementation of Kaizen Costing was proposed in the analyzed company.

Author Biographies

Monik Wójcik, Cracow University of Economics
Cracow University of Economics
Jolanta Walas-Trębacz, Cracow University of Economics
Cracow University of Economics

References

Al-Noorachi, M. (2016). Koncepcja Kaizen czyli idea małych kroków i niskokosztowych metod doskonalenia zarządzania rozwojem organizacji. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. 17, z.11, cz.3.

Bochenek, M. (2018). Kaizen Costing jako narzędzie zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławie, 506.

Czubakowska, K., Gabrusewicz, W., Nowak, E. (2006). Podstawy rachunkowości zarządczej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Franke, E. (2016), Kaizen jako metoda ciągłego doskonalenia, służąca do pozyskiwa­nia wiedzy w organizacji uczącej się. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 87.

Jabłoński, A., Jabłoński , M. (2005). Target Costing i Kaizen Costing jako narzędzie ciągłego doskonalenia w obszarze kosztów. Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 4.

Janik, W., Paździor, M. (2010). Rachunek kosztów w zarządzaniu organizacjami. Warszawa: CeDeWu.

Jaruga, A.A., Kabalski, P., Szychta, A. (2010). Rachunkowość zarządcza. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kadłubska, J. (2017). Zarządzanie kosztami w małym przedsiębiorstwie. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t.18, z.11, cz.3.

Kamela-Sowińska, A. (red.) (2010). Rachunkowość zaawansowana, część 3. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości.

Kowalczyk, M. (2013). Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia w sektorze finansów publicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, 62.

Niedziółka, M., Piasek, A. (2009). Kaizen Costing nowoczesną metodą zarządzania kosztami. Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzani, 81.

Nowak, E. (2011). Rachunek kosztów w jednostkach gospodarczych: podejście sprawozdawcze i zarządcze. Wrocław: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo.

Nowak, E., Wierzbiński, M. (2010). Rachunek kosztów: modele i zastosowania. Warszawa: PWE.

Papaj, E. (2016). Rachunek ciągłego doskonalenia kosztów jako element koncepcji lean management. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 307.

Piersiala, L. (2012). Rozwój współczesnych systemów rachunku kosztów. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 6.

Rokita, S. (2017). Filozofia Kaizen i Kaizen Costing jako narzędzia wspierające zarządzanie w JST. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 333.

Trzcińska, K. (2012). Zarządzanie kosztami według koncepcji Kaizen Costing. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 268.

Zyznarska-Dworczak, B. (2012). Jak zarządzać kosztami w przedsiębiorstwie. Warszawa: Difin.

Published
2018-12-31
Section
Articles