Knowledge management in achieving a competitive advantage in the tax advisory market

  • Magdalena Kołton SGH Warsaw School of Economics

Abstract

The aim of the article is to show the essence of the concept of knowledge management in creating a competitive advantage of enterprises, with particular reference to the tax advisory industry. Considering the significant changeability of the environment, manifested in frequent amendments to the applicable tax law, as well as the constant change of tax authorities 'and administrative courts' approach to the interpretation of individual regulations, implementation of the knowledge management process in entities providing tax advisory services is indispensable. Rational knowledge management, based on continuous improvement and sharing of knowledge at all levels of the project team and organization, enables the increase of the quality of services provided, contributes to creating a competitive advantage and maintaining the trust of existing customers and the confidence of new clients, which is indispensable in the profession of social trust such as tax advisor. The article was based on a systematic literature review.

Author Biography

Magdalena Kołton, SGH Warsaw School of Economics
SGH Warsaw School of Economics

References

Clarke, L. (1997). Zarządzanie zmianą. Warszawa: Gebethner & S-ka.

Glover, W.J., Farris, J.A., Van Akenc, E.M. (2015). The Relationship between Continuous Improvement and Rapid Improvement Sustainability. International Journal of Production Research.

Godlewska-Majkowska, H., Skrzypek, E., Płonka, M. (2016). Przewaga konkurencyjna w przedsiębiorstwie. Sektor, wiedza, przestrzeń. Warszawa: Texter.

Hall, R. (1993). A Framework Linking Intangible Resources and Capabilities to Sustainable Competitive Advantage, Strategic Management Journal.

Janiszewski, J.M., Krasiński, M. (2018). Kaizen we wspieraniu kreowania wiedzy i działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. [w:] K. Bratnicka-Myśliwiec, A. Dyląg, B. J. Gabryś (red.), Proaktywność i podejmowanie ryzyka w procesie rozwoju organizacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jashapara, A. (2014). Zarządzanie wiedzą. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.

Jemielniak, D., Koźmiński A.K. (2012). Zarządzanie wiedzą. Warszawa: Wolters Kluwer.

Koźmiński, A. (2005). Zarządzanie w warunkach niepewności. Warszawa: PWN.

Lipczyński, T. (2014). Wiedza jako narzędzie budowy przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw. Informatyka Ekonomiczna, 1(31), 47-57.

Nonaka, I., Tekeuchi, H. (2000). Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne. Warszawa: Poltext.

Obłój, K. (2002). Tworzywo skutecznych decyzji. Warszawa: PWE.

Porter, M.E. (2006). Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Porter, M.E. (2010). Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o.o.

Probst, G., Raub, S., Romhardt, K. (2002). Zarządzanie wiedzą w organizacji. Warszawa: PWN.

Skawińska, E. (red.) (2002). Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście. Warszawa-Poznań: PWN.

Ustawa o doradztwie podatkowym z dnia 5 lipca 1996 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 377).

Wawrzyniak, B. (1999). Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku. Warszawa: Poltext.

Wojtysiak-Kotlarski, M. (2011). Teoria przedsiębiorstwa a koncepcje zarządzania i praktyka biznesu. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Published
2018-12-31
Section
Articles