Assessment of the incentive system based on the MLM model

  • Elżbieta Małysiak Cracow University of Economics

Abstract

The main purpose of this article is to present the theoretical and the practical aspect of the multi-level marketing in creating an effective motivational system in the company. In the theoretical part of the article the motivating system, its functions and the main assumptions of the MLM concept have been explained. First of all attention was paid to the concept of multi-level marketing. It explains what exactly multi-level marketing is and its varieties. Next we can see the history of MLM in Poland and in the rest of the world and its stages of development.

The practical part contains the characteristics of the company which is one of the fastest growing companies in the network marketing industry thanks to its unique products and excellent logistics and marketing. In addition, this part of the article presents selected fragments of results and conclusions from the conducted surveys about functioning assessment of the motivating system in the surveyed company.

Author Biography

Elżbieta Małysiak, Cracow University of Economics
Cracow University of Economics

References

Czerska, M., (2002). Motywacja. [w:] A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz (red.), Zarządzanie organizacjami. Toruń: Dom Organizatora.

Grudzień, M. (2009). Czym jest Network Marketing. Wprost, 42.

Hoffmann, P. (2009). Sektor sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowego. Network Magazyn, 21.

http://www.networkmagazyn.pl/strona/lista-firm/, (dostęp 07.05.2018r.)

https://souvre.pl/firma,12577.html, (dostęp 19.06.2018r.)

Janiga, A. (2004). Co musisz wiedzieć o nowym trendzie gospodarczym Network Marketingu. Network Magazyn, 1.

Kotler, P. (2005). Marketing. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.

Lipa, A. (2008). 100% Sukces. Network Magazyn, 16.

Ludbrook, E. (2006). Shakeout!. Sosnowiec: 4Media Publisher Wydawnictwo Prasowe.

Ludbrook, E. (2009). Shakeout!. Wrocław: 4Media Publisher, Wydawnictwo Prasowe.

Orzelska, D. (2016). Niestandardowe formy zatrudnienia: wyzwania dla pracowników i pracodawców na przykładzie sektora sprzedaży bezpośredniej. Rynek – Społeczeństwo – Kultura, 2(18).

Podmoroff, D. (2010). 365 sposobów na codzienne motywowanie i nagradzanie pracowników. Warszawa: JAK.

Snopko, J. (2014). Nowoczesne systemy motywacyjne pracodawców i pracobiorców. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Sypniewska, B.A. (2013). Marketing wielopoziomowy – szansa czy zagrożenie. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku Nauki Ekonomiczne, Tom XVII.

Szajna, J. (2005). Najlepszy biznes XXI wieku. Wrocław: Enterprises.

Tyrańska, M. (2013). Metodyczne aspekty analizy i oceny systemu motywacyjnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 915.

Walas, J. (1994). Funkcja motywacji w procesie zarządzania. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 430.

Warzecha, A. (2011). Przedsiębiorstwo MLM, cząstka globalnej sieci. Network Magazyn, 11.

Warzecha, A. (2013). Sprzedaż w network marketingu i rola lidera w procesie sprzedaży, Współczesne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przegląd Nauk Stosowanych, 1.

Warzecha, A., Vogelgesang, P. (2011). Nowa forma przedsiębiorczości w gospodarce rynkowej  przedsiębiorstwo marketingu wielopoziomowego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 8.

Woźniak, J. (2012). Współczesne systemy motywacyjne - teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Published
2018-12-31
Section
Articles