Evaluation of the effectiveness of motivating systems used in organisations

  • Monika Pęcek Cracow University of Economics
  • Jolanta Walas-Trębacz Cracow University of Economics

Abstract

Creating an effective motivating system is essential for every organization which wants to achieve success. However, it is not an easy process. All motivated employees help their companies to reach their goals. Although as far as motivation is concerned, emphasis is put on economic factors, immaterial elements of motivating system also should not be overlooked. The latter significantly influence workers' involvement in their job.

The article contains the theoretical part, in which the concept of motivating system and its functions in an organization were explained. It was also pointed out which criteria’s should be used to assess the effectiveness of the motivating system. The article presents the results of the conducted survey. The survey allowed us to get to know respondents' real preferences when it comes to pecuniary and non-pecuniary benefits used in different organizations. One of the most important problems occurring in the organizations under research turned out to be an insufficient quantity of information about the functioning of motivating systems which is provided to the employees. Additionally, a lot of respondents claim that their income is too low and inadequate in reference to their work, and the scope of non-wage benefits is not satisfactory as far as their needs are concerned. The survey also enabled us to determine the frequency of changes implemented in the existing motivating systems.

The conclusions from the survey and the theoretical part of the article can function as a starting point for creating a new motivating system in an organization or improving the existing ones. The activities suggested in the article could significantly influence the increase of satisfaction and the level of workers' involvement in their job.

Author Biographies

Monika Pęcek, Cracow University of Economics
Cracow University of Economics
Jolanta Walas-Trębacz, Cracow University of Economics
Cracow University of Economics

References

Armstrong, M. (2000). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Wolters Kluwer.

Chybicka, A., Puchalska, M. (2016). Przypływy i odpływy energii: czyli jak radzić sobie ze spadkami motywacji. Personel i Zarządzanie, 7, 58-62.

Górka-Chowaniec, A. (2016). Pozaekonomiczne czynniki motywacji w przedsiębiorstwach sektora turystyki. Marketing i Rynek, 3, 190-200.

Juchnowicz, M. (2012). Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania. Warszawa: PWE.

Karna, W.J., Knap-Stefaniuk, A. (2017). Motywowanie pracowników jako wyzwanie w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Studia i Prace WNEiZ Uniwersytetu Szczecińskiego, t.2, 48, 161-171.

Kobyłka, A. (2016). Źródła motywacji pokolenia Y w pracy zawodowej. Studia Oeconomica Posnaniensia, 4(6), 40-56.

Kopertyńska, M.W. (2009). Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Placet.

Marciniak, J. (2016). Optymalizacja zatrudnienia, wynagrodzeń i struktur organizacyjnych. Warszawa: Wolters Kluwer.

Masłyk-Musiał, E. (2003). Organizacje w ruchu. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Michalik, K. (2009). Typologia czynników motywacji. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2 (13), 373-387.

Moczydłowska, J. (2010). Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Warszawa: Difin.

Nejman, Ż., Kawecka-Endler, A. (2015). Motywowanie w firmie rodzinnej – studium przypadku. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. 16, z. 7, cz. 3, 325-337.

Oleksyn, T. (2014). Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Oleksyn, T. (2001). Sztuka kierowania. Warszawa: Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego.

Reinfuss, R. (2018). Motywuj do pracy, a nie do premii: dlaczego systemy premiowania nie poprawiają wyników i nie są motywujące? Personel i Zarządzanie, 2, 76-81.

Rostkowski, T., Witkowski M. (2016). Sprawiedliwie nie znaczy tak samo czyli podstawy skutecznej motywacji. Personel i Zarządzanie, 11, 16-19.

Skowron, Ł., Gąsior, M. (2017). Motywacja pracownika a satysfakcja i lojalność klienta. Warszawa: Difin.

Soroka-Potrzebna, H. (2016). Skuteczna motywacja w opinii przyszłych pracowników. Marketing i Rynek, 3, 882-890.

Tyrańska, M. (2015a). Metodyka projektowania systemów motywowania pracowników. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 939, 67-85.

Tyrańska, M. (2015b). Projektowanie systemów motywacyjnych w przedsiębiorstwie. [w:] A. Stabryła (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Walas, J. (1994). Funkcja motywacji w procesie zarządzania. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 430, 73-89.

Published
2018-12-31
Section
Articles