Stimulants and barriers to the development of small and medium enterprises

  • Sławomir Wawak Cracow University of Economics

Abstract

The development of small and medium enterprises is determined by external and internal factors. Their knowledge and proper adaptation of activities to them makes the company grow faster than the competition. In the article results of published research on stimulants and barriers to the development of SME-s sector companies are discussed. The article is an introduction to the considerations on the concept and directions of development of medium-sized enterprises.

Author Biography

Sławomir Wawak, Cracow University of Economics
Cracow University of Economics

References

Adamik, A. (2011). Konkurencyjność i przewaga konkurencyjna MŚP w teorii i praktyce. [w:] A. Adamik (red.), Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: C.H. Beck.

Bariery rozwoju przedsiębiorstw, czyli co najbardziej hamuje wzrost polskich firm (2013). Warszawa: Krajowa Izba Gospodarcza.

Borowiecki, R., Siuta-Tokarska, B. (2008). Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Difin.

Czerwińska-Lubszczyk, A., Michna, A., Męczyńska, A. (2013). Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw sektora budowlanego. Zarządzanie i finanse, 11(4), część 2.

Czyż-Gwiazda, E. (2009), Kreatywność pracowników stymulatorem wzrostu efektywności organizacji. [w:] E. Skrzypek (red.), Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu. Lublin: UMCS.

Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2015 r. (2016). Warszawa: GUS.

Gajewski, P. (2012). Poziom i dynamika rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w Polsce Wschodniej. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Kraśnicka, T. (2013). Innowacje a wyniki firm produkcyjnych, Zarządzanie i finanse, 11(4), część 1.

Krupski, R. (2011). Rozwój małych i średnich firm w świetle badań empirycznych. Kontekst strategiczny. [w:] S. Lachiewicz, M. Matejun (red.), Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Masternak-Janus, A. (2011). Innowacyjność MŚP w Polsce i wybranych krajach UE. [w:] A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.

Mądra, J. (2013). Bariery innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP. Zakopane: Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją.

Monitor regionalny – raport na koniec stycznia 2015 (2015). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Nehring, A. (2011). Stan i rozwój sektora MŚP w Polsce. [w:] M. Matejun (red.), Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.

Order, B., Hogarth-Scott, S. (2002). Opting for growth: gender dimensions of choosing enterprise development, Canadian Joumal of Administrative Sciences, 3.

Osbert-Pociecha, G. (2010). Złożoność organizacji jako bariera jej rozwoju. [w:] A. Stabryła (red.), Determinanty potencjału rozwoju organizacji. Kraków: Mfiles.pl.

Sobczak, K. (2011). Konkurencyjność sektora MŚP w Polsce. [w:] A. Adamik (red.), Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: C.H. Beck.

Steinerowska-Streb, I. (2012). Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – zmiany spowodowane dekoniunkturą gospodarczą. Przegląd Organizacji, 7.

Strategia Rozwoju Kraju 2020 (2012),. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Szczepaniak, I. (2010). Czynniki i uwarunkowania oraz bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. [w:] T. Wawak (red.), Komunikacja i jakość w zarządzaniu. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Wach, K. (2008). Regionalne otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw. Kraków: Wydawnictwo UEK.

Warunki prowadzenia firm w Polsce 2016 (2016), Warszawa: Fundacja Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Zakrzewska Bielawska, A. (2011). Ocena innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw sektora ICT. [w:] A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.

Zuzek, D. (2011). Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia i Materiały, 57.

Published
2018-12-31
Section
Articles