Modern methods of motivation to work in the project teams

  • Mariola Sroka Cracow University of Economics

Abstract

The purpose of the article is to bring a deeper insight to the problem crucial for every project-team which is team motivation. It plays an important role in every team where team cooperation and working under time pressure might be not enough to achieve a goal. This article contains an analysis and specification of the most important factors and techniques in motivating project teams. According to the exact scientific researches we will focus on seemingly irrelevant things that may have a significant impact on the subject of the overall activity.

Author Biography

Mariola Sroka, Cracow University of Economics
Cracow University of Economics

References

Bombiak, E. (2010), Motywowanie pracowników w świetle badań empirycznych. Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej.

Borkowska, S. (1985). System motywowania w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Borkowska, S. (1999). System motywowania w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.

Bosschers, E. (2003). Zarządzanie projektem: model najlepszych praktyk. Kraków: IFC Press.

Brenner, D.A. (2007). Achieving a Successful Project by Motivating the Project Team. Cost Engineering Journal, 20-21.

https://mfiles.pl/pl/index.php/Motywowanie_w_projekcie, (dostęp: 15.02.2018).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Meredith_Belbin, (dostęp: 14.02.2017).

Juchnowicz, M., (2000), Motywowanie w toku pracy. Warszawa: Difin.

Katzenach, J., Smith, D. (2001). Siła zespołów. Wpływ siły zespołowej na efektywność organizacji. Kraków: Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna.

Koontz, H. Donnell, O.C, Weihrich, H. (1984). Management. New York: Mc-Graw Hill.

Kopertyńska, M.W. (2009). Motywowanie pracowników teoria i praktyka. Warszawa: Placet.

Kostera, M., Kownacki, S., Szumski, A. (2007). Zachowania organizacyjne: motywacja, przywództwa, kultura organizacyjna. Warszawa: PWN.

Kozioł, L. (2002). Motywacja w pracy – determinanty ekonomiczno-organizacyjne. Warszawa, Kraków: PWN.

Koźmiński, A., Piotrkowski, W. (1995). Zarządzanie: teoria i praktyka. Warszawa: PWN.

Mazurkiewicz, A. (2010). Motywowanie pracowników w czasie kryzysu. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.

Meier, S.R. (2008). Defense AT&L, Building and Managing an Effective Project Team. Leading Complex Projects in the DoD, September-October, 24.

Niemczyk, A., Mądry, J. (2009). Motywacja pod lupą. Gliwice: Helion.

Pietroń-Pyszczek, A. (2007). Motywowanie pracowników. Wskazówki dla menedżerów. Wrocław: Wydawnictwo Marina.

Reykowski, J. (1979). Motywacja. Postawy prospołeczne a motywacja. Warszawa: PWN.

Sajkiewicz, A. (2000). Zasoby ludzkie w firmie. Warszaw: Poltext.

Stabryła, A. (2006). Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi. Warszawa: PWN.

Trocki, M. (2013). Zarządzanie projektami. Warszawa: PWE.

Trocki, M. (2013). Nowoczesne zarządzanie projektami. Warszawa: PWE.

W.N. (2014). Motywacja gdzie jej szukać. Największe motywatory do pracy (art.9). www.kluczdokariery.pl, (dostęp: 23.01.2014).

Walczak, R.M. (2014). Podstawy zarzadzania projektami. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Wyrwicka, M. (2004). Zarządzanie projektami. Politechnika Poznańska.

Żukowska, J. (2017). 9 porad jak skutecznie motywować zespół. www.nf.pl. (dostęp: 23.01.2017).

Published
2018-12-23
Section
Articles