Personal branding as a method of recruiting new employees in the age of the Internet

  • Ireneusz Rynduch Cracow University of Economics

Abstract

In this article personal branding as the method of improving a state of a company on the 21st-century market was presented, taking the recruitment of employees as a priority. As the key element of the thesis, access to the Internet was selected, pointing out how much the way of relations between a business and a client has changed due to its use. For proving the thesis, the questionnaire survey has been designed and completed by a group of 50 people. The main purpose of the research was to find the key elements deciding about taking up a job offer and how important for a potential employee is the image of a company.

Author Biography

Ireneusz Rynduch, Cracow University of Economics
Cracow University of Economics

References

Baruk, A. (2005). Rola marketingu personalnego we współczesnym przedsiębiorstwie. Muzeum Historii Polskiej. Zakład Marketingu Produktów Żywnościowych Katedra Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu AR w Lublinie.

Boesso, I., Sole D’Orazio, M., Torresan A. (2014). Marketing klastra i budowanie jego marki. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Boruta, M. (2017). Rynek pracy w Polsce – jak wygrać trwającą rewolucję. Raport ECR Polska. Poznań: ECR Polska.

Budzanowska-Drzewiecka, M., Lipińska, A. (2012). Wykorzystanie Internetu w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw w opinii menadżerów. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Bożek, M., Kamińska-Mazur, L. (2010). Employer i internal branding w bibliotece naukowej – budowanie wizerunku organizacji przez i wśród bibliotekarzy. Akademia Jana Długosza w Częstochowie.

Gralak, K. (2010). Marketing wewnętrzny w praktyce zarządzania jednostek samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 3(52), 311-321.

Jędrych, E. (2015). Wykorzystanie mediów społecznościowych w zarządzaniu pracownikami w organizacjach gospodarczych. Zeszyty Naukowe Akademii Finansów i Biznesu Vistula, 44(6), 120-132.

Małecki, B. (2008). Marketing i reklama w Internecie. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Olejniczak, D., Dłubakowska-Puzio, E., Łowkiewicz, A. (2010). Wykorzystanie możliwości marketingu personalnego w procesie motywowania pracowników. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 3(52), 399-411.

Stopczyńska, K. (2015). Wykorzystanie social media w zarządzaniu wizerunkiem firmy w sytuacji kryzysowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 41(1), 165-176.

Synowiec, J. (2016). Podsystemy marketingu personalnego w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie, 3, 347-358.

Szczepański, K. (2013). Kształtowanie wizerunku (Employer Branding) jako sposób zwiększenia atrakcyjności pracodawcy w warunkach polskich. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, 61, 163-172.

Published
2018-12-23
Section
Articles