Beyond Budgeting as an alternative to traditional budgeting

  • Agnieszka Zniszczoł Cracow University of Economics

Abstract

Since the longer period of time, budgeting is considered as a cost-intensive and inefficient management tool. Moreover, modest adjustment to the company’s strategy and current conditions resulted in researching into new solution that will be free from the defects of traditional budgeting. Beyond Budgeting allows to change organization management methodology and budgeting in dynamic environment, whereas flexibility is favorable to the higher level of competitiveness improvement in order to keep stable position in the market. Planning and control system is crucial to proper performance, therefore it demands implementation of the efficient model that will provide optimal financial results even in difficult circumstances. The aim of this article is to present Beyond Budgeting idea as an alternative to traditional budgeting. In article were presented defects and advantages, essence of this concept, mainly used tools and possible directions for further research.

References

Alexa, M. (2007). Beyond Budgeting, s. 9-11, www.cimaglobal.com.

Bednarski, L., Waśniewski, T. (red.). (1996). Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warszawa: Fundacja rozwoju rachunkowości w Polsce.

Beyond Budgeting Masterclass, (2015), www.academy.bbm.pl/bb/o_podejsciu/. Data dostępu: 05.03.2016.

Dittman, P., Szabela-Pasierbińska, E., Dittmann, I., Szpulak, A. (2009). Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Kaplan, R. S. (2006). The Competitive Advantage of Management Accounting. Journal of Management Accounting Research, nr 18.

Kaplan, R. S., Norton D. P. (2001). Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kisielnicki J., Turyna J. (2012). Decyzyjne systemy zarządzania. Warszawa: Difin.

Kowalewski, M. (2015). Koncepcja beyond budgeting jako alternatywa dla tradycyjnego budżetowania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 854 (73).

Lazar, D. (2013). Budżetowanie – element rachunkowości zarządczej. Niepublikowana prezentacja, Instytut Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

Libby, T., Linday, M. (2007). Beyond Budgeting or better budgeting. Strategic Finance, 8, 47 – 51.

Marr, B. (2013). The 75 KPIs Every Manager Needs To Know. www.linkedin.com/pulse/could-our-future-nurses-caregivers-robots-alec-ross. Data dostępu: 05.03.2016.

Maślanka, M. (2014). Budżetowanie, www.mfiles.pl/pl/index.php/Bud%C5%BCetowanie. Data dostępu: 05.03.2016.

Neely, A., Boume, M., Adams, Ch. (2003). Better budgeting or Beyond Budgeting. Measuring Business Excellence. 7(3), 22 – 28.

Norkowski, M. (2014). Budżetowanie w kontekście jego wielopłaszczyznowej krytyki i osiągnięć nurtu beyond budgeting. Niepublikowana praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.

Nowak, E., Nita, B. (2010). Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Organizacja, procedury, zastosowanie. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Pawlak, P. (2012). Budżetowanie kroczące i prognozowanie kroczące – różnice, podobieństwa i możliwość zintegrowanego zastosowania. W: P. Urbanek (red.), Ekonomia i Zarządzanie w Teorii i Praktyce. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Sędzielewski, M. (2013). Jak ustalić i mierzyć Kluczowe Wskaźniki Efektywności (KPI) w firmach sektora MŚP. Pozyskano z: www.102systemy.pl/2013/12/jak-ustalic-i-mierzyc-kluczowe-wskazniki-efektywnosci-kpi-w-firmach-sektora-msp/. Data dostępu: 05.03.2016.

Soliwoda, M. (2011). Koncepcja Beyond Budgeting – perspektywy wykorzystania do zarządzania przedsiębiorstwami branży spożywczej. Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomika i Org. Gosp. Żywnościowej, 89, 138 – 141.

Świderska, G. K. (red.). (2010). Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. Warszawa: Difin.

Wady tradycyjnego budżetowania, www.taxfin.pl/artykul,463,Wady_tradycyjnego_budzetowania.html. Data dostępu: 05.03.2016.

Published
2016-07-27
Section
Articles