Managerial competence in modern organization

  • Małgorzata Kazak

Abstract

The aim of the article is to present the management qualifications in modern organization and their impact on the results of work reached by managers. It emphasized the need to improve interpersonal competences in business and also highlighted the leadership qualities and their divisions. The structure of the article also includes the presentation of selected managerial roles.

The article referred to issues of training and courses and forms of improvement of managerial competences. The results of the participation of people working at individual levels of management in managerial training for the subject were then analysed. The text also includes the importance of the development process of people sitting on managerial posts.

References

Baran, M., Klich, J. (2001). Kształcenie menedżerów w warunkach gwałtownego wzrostu podaży informacji. W: T. Borkowski, A. Marcinkowski, A. Oherow-Urbaniec (red.), Dylematy kształcenia menedżerów u progu XXI wieku. (s. 277-292). Kraków: Księgarnia Akademicka.

Barcy, A. J. (2005). Generacja tysiąc euro. Forum. Nr. 47, (przedruk z „El Pais”, 23 października 2005).

Bittel, L. R. (1994). Krótki kurs zarządzania. Warszawa-Londyn: Wydawnictwo PWN – McGraw-Hill Book Company Europe.

Blake, R. R., Mouton, J. S. (1964). The Managerial Grid. Houston: Gulf Publishing Co.

Bolt, J. F. (1997). Kształtowanie trójwymiarowych przywódców. W: F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard (red.), Lider przyszłości. Warszawa: Business Press.

Cameron, K. S., Whetten, D. (1983). A Model for Teaching Management Skills. Exchange. The Organizational Behaviour Teaching Journal. (t. 8, nr 2, s.21-27).

Covey, S. R. (1996). 7 nawyków skutecznego działania. Poznań: Wydawnictwo REBIS.

Denison, D., Hooiberg, R., Lane, N. I in. (2012). Leading Culture Change in Global Organizations. Aligning Culture and Strategy. San Francisko: Jossey-Bass.

Drucker, P. F. (1997). Przedmowa. W: F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard (red.), Lider przyszłości. Warszawa: Business Press.

DuBrin, A. J. (2000). Przywództwo. Poznań: Rebis.

Gordon, R. A., Howell, J. E. (1959). Higher Education for Business. New York: Garland.

Jabłoński, M. (2015). Kompetencje a role współczesnego menedżera. W: I. Bednarska-Wnuk, J. M. Michalak, I. Świątek-Barylska (red.), Zachowania organizacyjne. Organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników (s. 57-66). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Katz, R. L. (1955). Skills of an effective administrator. Harvard Business Review. (Jan./Febr. s. 33-42).

Kopeć, J. (2012). Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Krzepicka, A. (2015). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. W: J. Bieliński, P. Nogal-Meger (red.), Zarządzanie w przedsiębiorstwie i regionie. Nowe wyzwania. (s. 11-19). Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Lusier, R. N., Achua, C. F. (2009). Leadership: Theory, Application & Skill Development,. Mason, OH: Cengage Learning.

Majewska-Opiełka, I. (2007). Umysł lidera. Gliwice: Złote myśli.

Maxwell, J. C. (2007). Być liderem. Ponadczasowe zasady przewodzenia grupom i organizacjom. Konstancin-Jeziorna: Wydawnictwo Medium.

Mikuła, B., (2001). Elementy nowoczesnego zarządzania w kierunku organizacji inteligentnych. Kluczbork-Kraków: Oficyna Wydawnicza: Drukarnia ANTYKWA s.c.

Oleksyn, T. (2006). Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna

Olszewska, B. (2009). Współczesne uwarunkowania pracy menedżerów. W:T. Kupczyk (red.), Uwarunkowania sukcesów kadry kierowniczej e gospodarce opartej na wiedzy. (s. 70-79). Warszawa: Difin SA.

Pasieczny, L. (red.). (1981). Encyklopedia organizacji i zarządzania. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.

Porter, L. W., McKibbin, L. E. (1988). Management Education and Development: Drift or Thrust into the Twenty-First Century. St. Louis, MO: AACSB.

Rakowska, A., Sitko-Lutek, A. (2000). Doskonalenie kompetencji menedżerskich. Warszawa: PWN.

Sikorski, C. (1999). Zachowania ludzi w organizacji. Warszawa: PWN.

Sloman, M. (1997). Strategia szkolenia pracowników. Warszawa: PWN.

Stabryła, A. (red.). (2012). Podstawy organizacji i zarządzania. Podejścia i koncepcje badawcze. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Tannenbaum, R., Schmidt, W. H. (1973). How to Choose a Leadership Pattern. Harvard Business Review, 3.

Taylor, F. W. (1911). The Principles of Scientific Management. New York: Harper.

Tokar, J. (2013). Samodoskonalenie menedżerów – rozwój kompetencji przywódczych. Warszawa: Difin.

Wawak, S., Górecka, M. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Encyklopedia Zarządzania. Pozyskano z: https://mfiles.pl/pl/index.php/Zarządzanie_zasobami_ludzkimi. Data dostępu: 01.06.2017.

Wszeborowska, J. (2013). Model kompetencji przywódczych współczesnych menedżerów. Przedsiębiorczość i zarządzanie. Tom XIV, Zeszyt XII cz. I, Łódź.

Whetten, D., Cameron, K, Woods, M. (2000). Developing management skills for Europe. Harlow, Essex: Pearson Education

Yukl, G. (2006). Leadership In Organizations, New Jersey, Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall.

Zbiegień-Maciąg, L. (1996). Marketing personalny, czyli jak zarządzać pracownikami w firmie. Businessman Book.

Published
2017-09-30
Section
Articles