New tools to motivate employees in tourism sector

  • Paulina Borowska

Abstract

The aim of this article is to present the new tools to motivate employees in a tourism enterprise. The first part presents the definitions of tourism and its essence. Then the author explains the concept of motivation within the meaning of human resource management and the tools to motivate employees. The existing wage and non-wage tools to motivate the staff used by tourism enterprise are described as well.

References

Alejziak, W. (1999). Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku. Kraków. Albis.

Armstrong, M. (2001). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków. Dom Wydawniczy ABC.

Balińska-Grzelak, A. (2012). Rola partycypacji społecznej w stymulowaniu rozwoju turystyki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 738.

Biedroń, A. (2011). Turystyka motocyklowa w Polsce. Charakterystyka zjawiska i konsumentów. Prognoza rozwojów. Warszawa. Difin.

Gick, A., Tarczyńska, M. (1999). Motywowanie pracowników. Warszawa. PWE.

Gołembski, G. (red.). (2005). Kompendium wiedzy o turystyce. Warszawa: PWN.

Juchnowicz, M., (2003). Prokonkurencyjne instrumenty motywowania. W: Rybak, M. (red.). Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw. Warszawa. Poltext.

Kopeć, J., Piwowarczyk, J. (2008). Wybrane instrumenty rozwoju personalnego. Kraków. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Kozioł, L. (2002). Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno-organizacyjne. Warszawa-Kraków: PWN.

Kurek, W. (red.). (2007). Turystyka, Warszawa: PWN.

Molenda, M. (2015). Motywowanie jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie turystycznym. W: Rapacz, A. (red.). Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Oleksiuk, A. (2007). Marketing usług turystycznych. Warszawa. Difin.

Sarnowski, J., Kirejczyk, E. (2007). Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym. Warszawa. Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna.

Snopko, J. (2014). Nowoczesne systemy motywacyjne pracodawców i pracobiorców. Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie., 8, 307-320.

Toczek-Werner. S. (red.). (2008). Podstawy turystyki i rekreacji. Wrocław. Wydawnictwo AWF we Wrocławiu.

Tokarz, A. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym. Warszawa. Difin.

Zioło, K. (2012). Skuteczna motywacja pracowników i jej wpływ na budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w sektorze usług turystycznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 723.

Published
2017-09-30
Section
Articles