The role of training in business management

  • Kinga Kubiak

Abstract

The purpose of the article is to popularize trainings and encourage employers to organise them. Employees are more motivated and better prepared to help the company achieve its goals and, what is more, organization will be more successful at attracting and retaining new employees. This all will definitely help overcome difficulties and beat the competition. To sum up, focusing on employees’ development is not only compulsory expenditure, but also rational and lucrative investment in the long run.

References

Analiza potrzeb szkoleniowych. Pozyskano z: http://www.arenaszkolen.pl/blog/5-analiza-potrzeb-szkoleniowych. Data dostępu: 20.05.2017.

Andraszek, A. (2015). Na czym polega efektywne zarządzanie personelem. Pozyskano z: http://blog.macrologic.pl/1612-na-czym-polega-efektywne-zarzadzanie-personelem. Data dostępu: 20.05.2017.

Bramley, P. (2011). Ocena efektywności szkoleń. Warszawa: Wolters Kluwer.

Daniecki, W. (2014). Dobór, adaptacja, motywowanie rozwój pracowników. Warszawa: Difin.

Hinrichs, J.R. (1976). Personnel training, W: red. Dunnette M.D., Rand McNally, Handnook of Organizational and Industrial Psychologym, Chicago.

Jamka, B. (2011). Czynnik ludzki w przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał?. Pozyskano z: http://www.praktycznateoria.pl/czynnik-ludzki/. Data dostępu: 20.05.2017.

Jamka, B. (1997). Kierowanie kadrami – pozyskiwanie i rozwój pracowników. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.

Kirkpatrick, D.L. (2001). Cztery poziomy oceny efektywności szkoleń. Warszawa: Studio Emka.

Oczkowska, R., Bukowska, U. (red.). (2014). Rozwój zasobów ludzkich organizacji. Warszawa: Difin.

Pauli, U. (2014). Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Piszczyk, M. (red). Szkolenia pracowników – inwestycja w rozwój organizacji. Pozyskano z: http://www.szkolenia-semper.pl/artykuly/117-szkolenia-pracownikow-inwestycja-w-rozwoj-organizacji. Data dostępu: 20.05.2017.

Podstawowe cele, funkcje i zasady zarządzania personelem. Pozyskano z: http://zarzadzaniekadramikpsw.blogspot.com/p/podstawowe-cele-funkcje-i-zasady.html. Data dostępu: 20.05.2017.

Wrońska-Bukalska, E. (red.). (2015). System finansowy małego i średniego przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.

Published
2017-09-30
Section
Articles