Risk identification methods in risk management

  • Klaudia Czajkowska

Abstract

In environment, in which human lives, we can easily spot a risk that always existed which cannot be bound with any actions. In enterprise it is a phenomenon that cannot be eliminated. Every economical decision concerning current activity of company and its future plans is based on forecast of future actions and conditions.

The purpose of this paper is to present the process of risk management and main methods of its identification. Author explains the basic concepts of risk and introduces the actual data about key risks for Polish entrepreneurs. At the end of the article an author has highlighted the main tools used in enterprises for identifying risk.

References

Best, P. (2004). Wartość narażona na ryzyko, tłum. A. Komański, Kraków: Dom Wydawniczy ABC.

Birgham, E., Gapenski, L. (2000). Zarządzanie finansami. Tom 2. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Choma, A. (2011). Zarządzanie ryzykiem. Think. Studenckie, naukowe czasopismo internetowe, 4 (8), 7- 21.

Ciszek, K. (2010), Zarządzanie ryzykiem na rynku węgla w Polsce – wybrane problemy, Nauka i Gospodarka, nr 4.

Czekaj, J., Dresler, Z. ( 2005). Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii. Warszawa: PWN.

Górski, M., Skorupka, D. (2011). Wybrane metody identyfikacji czynników ryzyka na tle cyklu życia projektu i budowlanego procesu inwestycyjnego. Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, 4(162).

Jajuga, K. (2005). Teoretyczne podstawy zarządzania ryzykiem. Warszawa: PWN.

Jedynak, P., Szydło, S. (1977). Zarządzanie ryzykiem. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum.

Kaczmarek, T. (2006). Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne. Wydanie drugie rozszerzone. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Kumpiałowska, A. (2011). Skuteczne zarządzanie ryzykiem a kontrola zarządcza w sektorze publicznym. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck

Miller, P., (2011). Systemowe zarządzanie jakością. Koncepcja systemu, ocena systemu, wspomaganie decyzji, Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Ministerstwo Finansów RP. (2004), Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Bentley Jennison.

Ministerstwo Finansów, (2011). Zarządzanie ryzykiem. Informacje ogólne. Pozyskano z: www.mf.gov.pl.

Mowbray, A., Blanchard, R., Williams C. (1969). Insurance, wyd. 6, New York: McGraw-Hill.

Nahotko, S. (1997). Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego.

Pawlak, J. (2001). Koszty a efektywność w firmie zarządzanej przez jakość. Problemy Jakości, nr 1.

Pritchard, C. (2002). Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo WIG-PRESS.

Tarczyński, W., Mojsiewicz, M. (2001). Zarządzanie ryzykiem. Podstawowe zagadnienia. Warszawa: PWE.

Wolniak, R., Skotnicka, B. (2010). Metody i narzędzia zarządzania jakością: teoria i praktyka. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.

Wróblewski, D. (red.). (2015). Zarządzanie ryzykiem. Przegląd wybranych metodyk. Józefów: Wydawnictwo CNBOP-PIB.

Wysocki, R., McGary, R. (2005). Efektywne zarządzanie projektami. Wydanie III. Gliwice: Wydawnictwo Helion One Press.

Ziomko, R. (2016). Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce. Pozyskano z: www.aon.com/poland

Żabińska, T. (1997). Analiza strategiczna gminy na potrzeby wyboru strategii rozwoju, za pomocą analizy SWOT. Katowice: Wydawnictwo AE.

Published
2017-09-30
Section
Articles