Premises of dynamic process management

  • Jeremi Jaremczuk

Abstract

Process management constitutes the subject matter of permanent investigation both in theory and practice with regard to organization management. Article aims at an attempt to identify and account for feasible premises of process management in an organization. Particularly, an attempt to identify an exogenous feasible premise specified by information on the context of organization’s environment, which constitutes goal-oriented knowledge, and an endogenous one specified by: shared values, personality traits, temperament features as well as social attitudes. In the article, the method of source literature analysis was applied in order to allow for reflection and formulate a standpoint in the field of importance and significance of the causal approach as regards process management in an organization.

References

Agor, W. (1998). Intuicja w organizacji. Jak twórczo przewodzić i zarządzać. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.

Augustynek, A. (2008). Psychologia. Jak ślimak piął się pod górę. Warszawa: Difin.

Bolesta-Kukułka, K. (2003). Decyzje menedżerskie. Warszawa: PWE.

Brilman, J. (2002). Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: PWE.

Bugdol, M. (2008). Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Warszawa: Difin.

Czubała, A. (2012). Podstawy marketingu. Warszawa: PWE.

Dziewiecki, M. (1999). Moralny wymiar ludzkiego działania: być człowiekiem to być odpowiedzialny. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TM/moralny_wymiar.html. Data dostępu: 01.06.2017.

Dziuba, D. (2000). Gospodarki nasycone informacją i wiedzą. Podstawy ekonomiki sektora informacyjnego. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Flakiewicz, W. (1990). Informacyjne systemy zarządzania. Podstawy budowy i funkcjonowania. Warszawa: PWE.

Forlicz, S. (2008). Informacja w biznesie. Warszawa: PWE.

Gabryelczyk, R. ( 2006). ARIS w modelowaniu procesów biznesu. Warszawa: Difin.

Gasparski, W. (1996). Działalność gospodarcza z punktu widzenia filozofii: między prakseologią a etyką. Prakseologia.

Gomółka, Z. (2009). Doskonalenie funkcjonowania organizacji. Warszawa: Difin.

Griseri, P. (2002). Management knowledge a critical view. Hampshire: Palgrave.

Grudzewski, W. M. (2004). Metody projektowania systemów zarządzania. Warszawa: Difin.

Hamrol, A. (1998). Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.

Juszczyk, S. (2000). Człowiek w świecie elektronicznych mediów  szanse i zagrożenia. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Kasprzak, T. (2005). Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu. Warszawa: Difin.

Kisielnicki, J. Turyna, J. (2012). Decyzyjne systemy zarządzania. Warszawa: Difin.

Korzeniowski, L. F. (2010). Menedżment. Podstawy zarządzania. Kraków: EAS.

Kowalczyk, J. (2009). Zarządzanie organizacją turystyczną. Warszawa: CeDeWu.

Kozłowska, M. Wprowadzenie do dojrzałości procesowej organizacji. http://martyna-kozlowska.pl/index.php?. Data dostępu: 01.06.2017.

Likert, R. (1961). New Patterns of Management. New York: McGraw-Hill.

Mises, L. (1996). Podstawy wolności ekonomicznej. Prakseologia.

Mruk, H. (2004). Komunikowanie się w marketingu. Warszawa: PWE.

Niedbała, B. (2008). Controlling w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Niedbała, B., Sierpińska, M. (2003). Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Centra odpowiedzialności w teorii i praktyce. Warszawa: PWN.

Niemczyk, A. (2010). Zachowania konsumentów na rynku turystycznym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Nosal, Cz. S. (1997). Psychologia decyzji kadrowych. Strategie. Kryteria. Procedury. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.

Nowak, L. (1972). Model ekonomiczny. Studium z metodologii ekonomii politycznej. Warszawa: PWE.

Nowosielski, S. (2009). Podejście procesowe w organizacjach. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Opolski, K. (2002). Doskonalenie jakości w bankach. Warszawa: CeDeWu.

Penc, J. (1996). Motywowanie w zarządzaniu. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.

Romanowska, M., Trocki, M. (2004). Podejście procesowe w zarządzaniu. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.

Sikora, T. (2010). Zarządzanie jakością. Doskonalenie organizacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Skrzypek, E., Hofman, M. (2010). Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Identyfikowanie, pomiar, usprawnianie. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Słownik języka polskiego. (1960). Tom drugi. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna.

Słownik języka polskiego. (1965). Tom siódmy. Warszawa: PWN.

Stachowicz-Stanusch, A. (2007). Potęga wartości. Jak zbudować nieśmiertelną firmę. Gliwice.

Szewczuk, W. (1998). Encyklopedia psychologii. Warszawa: Fundacja innowacja.

Ulrich, D. (2001). Liderzy zarządzania zasobami ludzkimi. Nowe wyzwania, nowe role. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Watson, T.J. (2001). W poszukiwaniu doskonałego zarządzania. Warszawa. Wydawnictwo: PWN.

Wikipedia. Temperament. https://pl.wikipedia.org/wiki/Temperament. Data dostępu: 01.06.2017.

Wojciechowski, T. (2003). Marketing na rynku środków produkcji. Warszawa: PWE.

Woś, J., Rachocka, J., Kasperek-Hoppe, M. (2004). Zachowania konsumentów - teoria i praktyka. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Published
2017-09-30
Section
Articles