Methods of retaining the most valuable employees in organization

  • Róża Cynk Cracow University of Economics

Abstract

Human capital is a kind of vital element for each company. In order to take advantage of their potential, organizations are constantly searching, selecting and finally employ the most talented people. It is obvious that talents in the company increase its productivity. However, like all workers, talented people leave jobs as well, motivated by different factors. The priority of any good manager should be wise talent management, so the most valued performers do not leave.

Following article describes talent’s issue, analyzed studies that reflect the scale of the fluctuation’s prob-lem in Poland, and check number of reasons why people leave their jobs. The last part contains of eight practices that can help managers in retaining most highly valued talents.

References

Allen, D.G. (2008). Retaining talent. Alexandria. Society for Human Resource Managemen Fundation. Pozyskano z: https://www.shrm.org/about/foundation/research/documents/retaining%20talent-%20final.pdf.

Auksztol, J. (red). (2014). Kapitał ludzki w Polsce w 2012 r. Gdańsk: Główny Urząd Statystyczny. Pozyska-no z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/inne-opracowania-zbiorcze/kapital-ludzki-w-polsce-w-2012-r-,8,3.html.

Auksztol, J. (red). (2015). Kapitał ludzki w Polsce w 2014 r. Gdańsk: Główny Urząd Statystyczny. Pozyska-no z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/inne-opracowania-zbiorcze/kapital-ludzki-w-polsce-w-2014-r-,8,4.html.

Branham, L. (2001). 24 ways to hang on to your most valuable talent. New York: AMACOM.

Cybulski, K. Przyczyny i konsekwencje wysokiej fluktuacji personelu sprzedażowego. Pozyskano z: http://www.sim.wz.uw.edu.pl/sites/default/files/artykuly/sim_2008_1_cybulski.pdf.

Deloitte – praca zbiorowa. (2014). Trendy HR 2014 – jak przyciągnąć i utrzymać pracowników w XXI wieku. Deloitte. Pozyskano z: http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Trendy_HR_2014.pdf.

Dziechciarz, P., Trend: Prawdziwe przyczyny odchodzenia z pracy. Harvard Business Review Polska. Pozy-skano z: http://www.hbrp.pl/news.php?id=497.

Hipsz, N. (2014). Polacy w pracy. Warunki zatrudnienia, gotowość do zmian. Warszawa: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej. Pozyskano z: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_132_14.PDF.

Maslow, A.H. (1990). Motywacja i osobowość. (s. 72-92) Warszawa: PAX. Pozyskano z: http://www.naukowiec.org/wiedza/psychologia/piramida-potrzeb-maslowa_2796.html.

Potrzebujemy rozwoju a stoimy w miejscu. Pozyskano z: http://kariera.pracuj.pl/porady/potrzebujemy-rozwoju-a-stoimy-w-miejscu/.

Stuart-Kotze, R. i Dunn, C. (2011). Gdzie są twoi najlepsi ludzie. Znajdź ich, oceń ich talent i osiągnij suk-ces. (s.19-109). Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Wojciechowski, M. (2007). Czy Jezus żądał zbyt wiele. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła. Pozyskano z: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/M/MR/przypowiesci_00.html.

Published
2016-07-27
Section
Articles